วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ปั๊มชุมชน บางจาก 23 ปี วิถีที่ยังยืน สร้างความสุขสู่ชุมชน


บางจากแถลงข่าว ปั๊มชุมชนบางจาก เติบโตสู่ปีที่ 23 วิถีที่ยังยืน สร้างความสุขสู่ชุมชน โดยมี นายวิเชียร อุษณาโชติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) พร้อมด้วยนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายชูชาติ อินสว่าง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ ร่วมเสวนาในงาน

นายวิเชียร อุษณาโชติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เปิดเผยว่า บางจากฯ ร่วมกับชุมชนและสหกรณ์ดำเนินกิจการปั๊มน้ำมันชุมชนมาตั้งแต่ปี 2533 โดยนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทาง ซึ่งโครงการนี้มีพื้นฐานจากการที่ชุมชน สหกรณ์ มีความต้องการใช้น้ำมันในการเกษตรอยู่แล้ว รวมทั้งมีความพร้อมเรื่องพื้นที่ ดังนั้นบางจากฯ จึงเข้าไปสนับสนุนให้ชุมชนดำเนินกิจการปั๊มน้ำมันเครื่อง บางจาก โดยให้ความช่วยเหลือในการออกแบบก่อสร้าง การบริหารจัดการ และผลิตภัณฑ์น้ำมัน ซึ่งตลอดระยะเวลา 22 ปี จนก้าวสู่ปีที่ 23 ปั๊มชุมชนบางจากประสบความสำเร็จเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีจำนวน 580 แห่ง และจะเพิ่มเป็น 700 แห่ง ในอีก 3 ปี ในด้านยอดขาย ปั๊มชุมชนบางจากมีสัดส่วนยอดขายน้ำมันประมาณ 27% ของยอดขายรวม ให้บริการและปันผลกลับสู่ชุมชนกว่า 1 ล้าน 2 แสนครอบครัว

บางจาก


นายวิเชียรกล่าวถึงการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของชุมชนว่า “บางจากฯ ได้จัดทำโครงการต่างๆ เช่น โครงการมอบรางวัลประจำปีให้ปั๊มที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น โครงการอบรมสัมมนาประจำปี โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการ โครงการบัตรบางจากเชื่อมโยงไทย ซึ่งเป็นระบบสมาชิกที่ช่วยรวบรวมฐานข้อมูลของลูกค้าที่มาใช้บริการและช่วยทำให้การจ่ายเงินปันผลมีระบบยิ่งขึ้น และในเร็วๆ นี้จะมีโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของเมืองไทย จัดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสำหรับผู้จัดการสหกรณ์ เนื้อหาประกอบด้วย การบริหารจัดการ การตลาด การบริการ การบัญชีและภาษี เพื่อให้ปั๊มชุมชนสามารถค้าขายและแข่งขันได้ในตลาดปัจจุบัน“

สำหรับแผนงานด้านธุรกิจค้าปลีกของบริษัท บางจากฯ (มหาชน) ใน 3 ปี (ปี 2556-2558) มีแผนใช้เงินลงทุน กว่า 2,500 ล้านบาท พัฒนาสถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่ รูปลักษณ์ Green Station ประมาณ 70 แห่ง รวมทั้งการปรับปรุงภาพลักษณ์โครงการ Rebranding กว่า 70% ของสถานีบริการทั่วประเทศ และขยายสถานีบริการน้ำมันบางจากสู่ประเทศกัมพูชา เมียนมาร์และลาวอีก 20 แห่ง รับประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน หรือ AEC นอกจากนั้นด้านผลิตภัณฑ์จะเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพใหม่ๆ ดีต่อการใช้งานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งน้ำมันเบนซินและดีเซล เพื่อนำบางจากฯ ครองส่วนแบ่งตลาดค้าปลีกเป็นอันดับ 2