วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กลุ่มอีซูซุ พัฒนาทักษะด้านการขาย และการบริการ แก่พนักงาน


ตรีเพชรอีซูซุ สร้างมิติใหม่ของการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขายอีซูซุ ประจำปี 2555 รอบชิงชนะเลิศ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานอีซูซุทั่วประเทศ ได้แสดงความรู้ ทักษะ และความสามารถ ตลอดจนพัฒนาและยกระดับความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริการอย่างมีคุณภาพสูงสุด เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และมุ่งสู่มาตรฐานการให้บริการระดับสากล

กลุ่มอีซูซุ


การแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขายอีซูซุ ประจำปี 2555 นั้น เป็นครั้งแรกที่รวมการแข่งขันทั้งในด้านการขายและบริการหลังการขายเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้จำหน่ายอีซูซุทั่วประเทศในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 1,200 คน ทั้งประเภททีมและประเภทบุคคล รวมถึงส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดมากถึง 42 ผลงาน หลังจากผ่านการคัดเลือกด้วยความเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในรอบคัดเลือก ซึ่งจัดขึ้นเมื่อช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนที่ผ่านมา สู่รอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จำนวน 132 คน ซึ่งประกอบด้วยประเภทการแข่งขันต่างๆ ได้แก่ ที่ปรึกษาการขายอีซูซุประเภทรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ที่ปรึกษาการขายอีซูซุ ประเภทรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่ ครูฝึกช่างยนต์อีซูซุ ที่ปรึกษางานบริการอีซูซุ พนักงานช่างอีซูซุ ประเภทรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ พนักงานช่างอีซูซุประเภทรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่ รวมถึงการแข่งขันทักษะพนักงานอะไหล่อีซูซุ ซึ่งทุกส่วนของการแข่งขันล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญของการขายและการบริการโดยรอบชิงชนะเลิศนี้ มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมผู้บริหารกลุ่มอีซูซุในประเทศไทย และผู้จำหน่ายอีซูซุทั่วประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

กลุ่มอีซูซุ


มร.ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “การดำเนินงานทั้งด้านการขายและการบริการหลังการขายนั้นมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในธุรกิจ ยานยนต์ กลุ่มอีซูซุ จึงจัดหลักสูตรการอบรมหลากหลายรูปแบบสำหรับเจ้าหน้าที่ของทั้งกลุ่มขาย และกลุ่มธุรกิจหลังการขาย เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเพียบพร้อมไปด้วยความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับในปีนี้นับเป็นมิติใหม่และเป็นครั้งแรกของกลุ่มขายและกลุ่มธุรกิจหลังการขายที่ผนึกกำลังร่วมกันจัดการแข่งขัน “ทักษะด้านการขายและบริการหลังการขาย” อย่างยิ่งใหญ่เพื่อพัฒนาบุคลากรอีซูซุสู่ความเป็นหนึ่ง เพราะอีซูซุเล็งเห็นถึงความสำคัญของทุกกระบวนการการจำหน่าย ตั้งแต่ขาย จนถึงการเข้ารับบริการ โดยเฉพาะการบริการหลังการขายนั้นมีส่วนในการรักษาลูกค้าปัจจุบันเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ทักษะการบริการที่โดดเด่นและเป็นที่ประทับใจ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคลากรด้านการบริการและช่างในการสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า”