วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เปิดตัว รถกระบะก้านกล้วยเต็มเหนี่ยว ประหยัด สุดคุ้มทุกงานบรรทุก


เปิดตัว รถกระบะก้านกล้วยเต็มเหนี่ยว ประหยัด สุดคุ้มทุกงานบรรทุก


รถกระบะก้านกล้วยเต็มเหนี่ยว

ความแรงน้องใหม่ ที่พัฒนามาเพื่อกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการใช้งานรถกระบะเชิงพาณิชย์สมรรถนะสูงสุด ทั้งในแง่ของพื้นที่การบรรทุกและความสามารถในการวิ่งได้ระยะทางไกลมากขึ้น เปิดตัวออกสู่ตลาดแล้ว โดย สามมิตร กรีนพาวเวอร์ เพิ่มความคุ้มค่ามากขึ้นกับ การพัฒนาเทคโนโลยี CNG 5ถัง 2ระบบ จึงทำให้สามารถขนส่งต่อเนื่องได้ไกลถึง 600 กิโลเมตร ไม่ต้องกังวลกับการเติมเชื้อเพลิงบ่อยๆ ซึ่งขณะนี้ถือเป็นระยะทางที่ไกลที่สุดในตลาด ณ ตอนนี้ ในด้านความปลอดภัย รถกระบะก้านกล้วยเต็มเหนี่ยว ยังผ่านการรับรองในด้านความปลอดภัยระดับสากลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อีกทั้งยังเป็นรถติดก๊าซรายแรกที่ได้มาตรฐาน EURO 4 การันตีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เปิดตัว รถกระบะก้านกล้วยเต็มเหนี่ยว ประหยัด สุดคุ้มทุกงานบรรทุก

เปิดตัว รถกระบะก้านกล้วยเต็มเหนี่ยว ประหยัด สุดคุ้มทุกงานบรรทุก